شرکت گلبافت
شرکت گلبافت، از جمله شرکت های شناخته در کشور ماست. این شرکت به خاطر پتوهایش بسیار معروف است دارای تعداد زیادی فروشگاه و نمایندگی در سراسر کشور است. این شرکت به منظور ایجاد امنیت برای دفتر مرکزی خود به شرکت اسپادر اعتماد کردند و ما نیز با توجه به نیازهای این شرکت، که شامل زیبایی و البته امنیت بود کرکره های برقی را برای دفترشان نصب کردیم.

 

 

تماس