شعبات باغ شیرینی ناتلیشیرینی سراها از جمله اصنافی هستند که زیبایی به دلیل جذب مشتری و نمایش محصولات در نمای آنها بسیار اهمیت دارد. برای شیرینی سراها هم در کار ویترین، هم در کار دکوراسیون داخلی و هم در کار دیوار شیشه ای می بایست از متریالی استفاده شود که شفافیت خوبی داشته باشد.