پروژه آشیانه هلی کوپتر فرودگاه خلیج فارس عسلویهبرای درب های آشیانه هواپیماها ، هلی کوپترها و کشتی ها از متریال خاصی استفاده می شود. این درب ها وزن سنگینی دارند که باعث می شود اپراتور این درب ها سیستم پیچیده ای داشته باشد. همچنین موارد امنیتی هم در این نوع درب ها اهمیت بالایی دارد. نصب این درب ها کاری بسیار وقتگیر و حساس می باشد و نگهداری آنها بسیار اهمیت دارد. درب نصب شده شرکت اسپادر در فرودگاه خلیج فارس عسلویه ، بزرگترین درب در نوع خود است و حتی در کتاب رکوردهای گینس هم ثبت شده است.